ECN-studie brengt stand van zaken kernenergie in kaart

Thursday, October 4, 2007

2 oktober 2007 - Fact-finding studie in opdracht van de SER

De Sociaal Economische Raad (SER) heeft het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) een fact-finding studie laten uitvoeren waarin feiten en gegevens over kernenergie zijn verzameld. Op basis van deze studie bereidt de SER een advies voor over de rol van kernenergie in de toekomstige energievoorziening. Uitgangspunt van dit SER-advies is het streven naar een duurzame energievoorziening, die tegelijkertijd betrouwbaar, schoon, veilig, betaalbaar en toegankelijk is.
In het rapport Fact Finding Kernenergie wordt aan de hand van een aantal veelgestelde vragen een samenvatting gegeven van de informatie die in deze studie is te vinden. Deze vragen gaan onder meer over de risico’s die aan kernenergie zijn verbonden, de beschikbaarheid en herkomst van brandstof voor kerncentrales en de kosten van kernenergie. Maar ook of nieuwe kerncentrales in de Nederlandse elektriciteitsvoorziening kunnen worden ingepast.

In het ECN-onderzoek zijn feiten en gegevens over kernenergie verzameld op basis van bestaande inzichten en literatuur (fact finding). Voor technologische expertise heeft ECN zich laten bijstaan door de Nucleair Research and consultancy Group (NRG). Aangezien kernenergie het centrale onderwerp van de studie is, gaat het ECN-rapport in beperkte mate in op andere vormen van energie, zoals fossiele brandstoffen, wind- en zonne-energie. Dat gebeurt alleen als een bron over meerdere vormen van energie uitspraken doet. Deze vergelijkingen moeten met de nodige voorzichtigheid worden gehanteerd, aangezien per energiebron vaak verschillende uitgangspunten en vooronderstellingen worden gehanteerd. Gegeven de opdracht gaat de ECN-studie hier echter niet op in. Dat vormt een beperking bij een beoordeling van kernenergie in de bredere context van de toekomstige energievoorziening.

Fact Finding Kernenergie

Posted in |